Juryen skriver i sin begrunnelse;

 
"Prisutvalget ønsker å løfte frem grenseoverskridende kunsthåndverk og formgiving. Det er naturlig å ære designeren Peter Opsvik, som har spilt en sentral rolle i utviklingen av norsk design i mer enn tre desennier.
Peter Opsvik er den designer som sprenger grensene mot kunsten samtidig som arbeidene er nyskapende i sin funksjonalitet og har vunnet gjenklang hos et stort publikum. Han har vært banebrytende på sine områder og har vunnet internasjonal anerkjennelse.
Peter Opsvik, født 1939 på Sunnmøre, er den av de norske designerne som gjennom mer enn 30 år har vært nyskapende i form, materialbruk og produksjonsteknikk samtidig som mange av hans verker tilhører våre moderne klassikere.

Han har vært foregangsmann og inspirator for det betydelige antall unge designere som i dag profilerer seg også utenfor landets grenser. Etter at norsk design i en årrekke hadde vært preget av sterkt fokus på funksjonalitet, introduserte han postmodernismen med historiske preferanser som samtidig hadde humor, ironi og det poetiske i seg. Peter Opsviks møbler viser design, ikke bare som funksjon, men også som budskap. Hans verk sprenger grenser mot kunsten samtidig som et betydelig antall av hans arbeider har solgt i store serier.

Peter Opsvik har nesten årlig hatt utstillinger i ulike deler av verden og er den klart mest profilerte norske designeren internasjonalt i løpet av de siste tre tiår. Han har mottatt mange priser: bl.a. for ”Årets møbel” for ”Balans” (1989), som betegnes som et av hans mer kjente gjennombrudd, hvor han introduserte det ergonomiske balansekonseptet innenfor stolsegmentet. Han kombinerte det beste av europeisk og Østens sittekultur og tenkte i nye baner enn andre før ham. Før dette var han kjent for ”Tripp Trapp”, barnestolen som er solgt i mange millioner eksemplarer siden 1972. Han ble tildelt Klassikerprisen i 1996, Torsten og Vanja Søderbergs pris i 2000, Klassikerprisen for ”Capisco” i 2001, Klassikerprisen for Håg ”Balanse” i 2003 m. fl. samt Det nordiska Designpriset i 2007.

Peter Opsvik er utdannet ved Bergens Kunsthåndverkskole, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og har også studert i Essen i Tyskland. Han startet som industridesigner ved Tandbergs Radiofabrikk i Oslo i 1965 og har vært frilans designer siden 1970."

 
Last ned pressemelding fra Anders Jahre Humanitære Stiftelse